Триаголник на здравјето

💡 Вознемирувањето околу здравјето наштетува во секој аспект на нашето постоење.
☀️Физичката, менталната и социјалната благосостојба се непрекинато сплетени, секој со потенцијал да влијае врз другиот.
👥Според Светската здравствена организација, здравјето не е само отсуство на болест, туку целосна состојба на благосостојба.
🏋️Физичката активност и правилната исхрана го стимулираат телото, но и ублажуваат напрегнатост и депресија.
🥰Откако физичкото здравје и менталното здравје се во синхрон, социјалното благосостојба следи. Поддршката за сите аспекти на здравјето е неопходна, што покажува значењето на интегриран пристап кон здравствената нега.
🌟 Одете чекор напред кон здрав животен стил и постојана грижа за вашиот унутрашен и надворешен свет. Нека нашата забелешка биде: здравјето е состојба на целосност, и заеднички ја градиме и одржуваме.