Психолошко советувалиште – Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола

Ментално здравје и ментално нарушување: нормално и патолошко

Почитувани студенти и други учесници, Ви благодариме за интересот, присуството, активно учество и интригантни прашања на вебинарпт „Ментално здравје и ментално нарушување: нормално и патолошко“ под раководство на проф. д-р Драгана Батиќ, психолог. Со Вашето присуство и активни дискусии покажувате колку Ви се важни темите од областа на менталното здравје. Вашата посветеност на овие теми не поттикнуваат да организираме уште вакви вебинари
Со почит,
Психолошко советувалиште-Укло

Ментално здравје и ментално нарушување: нормално и патолошко

Почитувани студенти,  

Со задоволство ве покануваме да учествувате на вебинаротМентално здравје и ментално нарушување: нормално и патолошко“ (1106-2021, петок) од 18.00 до 19.00 часот, онлајн, преку платформата Google Meet. Учесниците ќе имаат можност да научат повеќе тоа што е нормално а што патолошко во поглед на менталното здравје, за стигматизација на лицата кои бараат психолошка помош , како и за тоа како да ја избегнеме автоцензурата доколку имаме психолошки тешкотии.

Вебинарот ќе го одржи професор д-р Драгана Батиќ, психолог.

Анксиозност, што е тоа?

Почитувани,
Ви благодариме на вашата огромна посетеност, активност и дискусија за време на вебинарот на тема „Анксиозност, што е тоа?“ под раководство на проф. д-р Гордана Ристевска Димитровска, специјалист психијатар.
Се надеваме дека уживавте во текот на предавањето, а во тек е и следниот вебинар за кој што ќе бидете благовремено известени!
Со почит,
Психолошко советувалиште- УКЛО

Анксиозност, што е тоа?

Драги студенти,
Во рамките на психолошкото советувалиште на УКЛО, во вторник на 25 мај 2021 година од 18:00-19:30 часот ќе се одржи вебинар на тема: „Анксиозност, што е тоа?“. На вебинарот ќе разговараме за тоа:

 • Што е анксиозност и кога таа станува патолошка
 • Зошто се појавува анксиозноста
 • Во какви форми може да се манифестира
 • Како се лекува анксиозното растројство
 • Предрасудите и стигматизирањето на лицата со анксиозно растројство

Вебинарот ќе се одржи на платформата Google Meet, а ќе го одржи проф. д-р Гордана Ристевска Димитровска, специјалист психијатар.

Важоста на емоциитe за менталното здравје

На 16.04. 2021 се одржа вебинарот „Важоста на емоциитe за менталното здравје онлајн, преку платформата GoogleMeet, на кои присуствуваа стотина студенти од нашиот, но и од други унизверзитети од земјава. Учесниците имаа можност да научат повеќе за емоциите и емоционалната интелигенција, за тоа како да ги разбереме сопствените емоци и емоциите на другите. Студентите покажаа интерес и се вклучија во дискусијата за то како да го зголемиме капацитетот на разбирањето на себеси, што да правиме кога нема да се чувствуваме добро, како да се справиме со стигматизацијата која ја следи посетата на психолог и психијатар, како пандемијата влијае врз менталното здравје. Ова е прв вебинар од серијата вебинари кои Психолошкото советувалиште за студенти ќе ги организира овој семестар.

Вебинарот го одржа професорката д-р Драгана Батиќ, психолог.

Важоста на емоциитe за менталното здравје

Почитувани студенти,  

Со задоволство ве покануваме да учествувате на работилницата  „Важоста на емоциитe за менталното здравје“ (1604-2021) од 17:30 до 19.00 часот, онлајн, преку платформата Google Meet. Учесниците ќе имаат можност да научат повеќе за емоциите и емоционалната интелигенција и улогата која тие ја имаат за квалитетот на нашиот живот. Работилницата ќе ја одржи проф. д-р Драгана Батиќ, психолог.

IN4CHILD ЗАВРШНА КОНФЕРЕНЦИЈА

Информации за работа во групи:

Минати работилници:

Почитувани студенти,

Со задоволство ве покануваме да учествувате на работилницата „Градење на резилиентност – да го зачуваме менталното здравје и покрај неповолните услови“ која ќе се одржи во пeток (11-12-2020) од 17:30 до 19.00 часот онлајн преку платформата Google Meet.

Ако сакате да учествувате на работилницата, пополнете го формуларот за учество. На работилницата можат да учествуваат 10 студенти.

Учесниците ќе имаат можност да научат повеќе за психолошката отпорност и способност да се зачува добро ментално здравје, ќе можат да ја согледаат сопствената резилиентност и начините на кои може таа да се поттикне.

Искуствената работилница ќе ја води проф. д-р Драгана Батиќ.

Почитувани студенти,

Со задоволство ве покануваме да учествувате на работилницата „Градење на резилиентност – да го зачуваме менталното здравје и покрај неповолните услови“ која ќе се одржи во петок (11-12-2020) од 17:00 до 18:30 часот онлајн преку платформата Google Meet.

Ако сакате да учествувате на работилницата, пополнете го формуларот за учество. На работилницата можат да учествуваат 10 студенти.

Учесниците ќе имаат можност да научат повеќе за психолошката отпорност и способност да се зачува добро ментално здравје, ќе можат да ја согледаат сопствената резилиентност и начините на кои може таа да се поттикне.

Искуствената работилница ќе ја води проф. д-р Гордана Ристевска Димитровска.

Почитувани студенти,
Со задоволство ве покануваме да учествувате на работилницата „Градење на резилиентност – да го зачуваме менталното здравје и покрај неповолните услови“ која ќе се одржи во понеделник (07-12-2020) од 14:30 до 16.00 часот онлајн преку платформата Google Meet.

Ако сакате да учествувате на работилницата, пополнете го формуларот за учество. На работилницата можат да учествуваат 10 студенти.

Учесниците ќе имаат можност да научат повеќе за психолошката отпорност и способност да се зачува добро ментално здравје, ќе можат да ја согледаат сопствената резилиентност и начините на кои може таа да се поттикне.

Искуствената работилница ќе ја води проф. д-р Драгана Батиќ.

Почитувани студенти,
Со задоволство ве покануваме да учествувате на работилницата „Градење на резилиентност – да го зачуваме менталното здравје и покрај неповолните услови“ која ќе се одржи во понеделник (07-12-2020) од 17:00 до 18:30 часот онлајн преку платформата Google Meet.

Ако сакате да учествувате на работилницата, пополнете го формуларот за учество. На работилницата можат да учествуваат 10 студенти.

Учесниците ќе имаат можност да научат повеќе за психолошката отпорност и способност да се зачува добро ментално здравје, ќе можат да ја согледаат сопствената резилиентност и начините на кои може таа да се поттикне.

Искуствената работилница ќе ја води проф. д-р Гордана Ристевска Димитровска.

Во Македонија не постојат психолошки советувалишта каде студентите би можеле да се обратат за разговор и разрешување на своите интимни проблеми, освен во класичните психијатриски установи и приватна пракса.

Тргнувајќи од недостапноста на овие услуги, Универзитетот „Св. Климент Охридски“ основа прво психолошко советувалиште за студенти во рамките на Универзитетскиот  центар за кариера, доживотно учење и алумни КРЕДО, кое е бесплатно за нашите студенти.

Основната цел на советувалиштето е унапредување на менталното здравје на студентите преку развивање на здрави животни стилови, негување на отпорност, како и помагање во разрешување на актуелните и развојни проблеми.

Прилагодувањето на новата средина, недоволно развиени стратегии на учење и неуспехот во студирањето, психички потешкотии (анксиозност, депресивно расположение, ниско самопочитување) како и  тешкотии кои потекнуваат од социјалната средина (конфликти со родителите, учење на партнерски односи итн.) се теми за кои младите луѓе сакаат да разговараат и да добијат стручна психолошка помош.   

Во таа смисла, целта на  психолошкото советувалиште е на студентите да им пружа помош во совладување на тешкотиите за снаоѓање во средината во која живеат/делуваат –семејството, факултетот и општеството воопшто, како и во успешното остварување на емоционалните и социјалните односи и сопствената индивидуалност и самостојност.

Работата во советувалиштето пред се е наменета за студентска, здрава популација и истовремено е насочена на рушење на предрасудите во врска со барање на психолошка помош.

Предноста на студентското советувалиште е што се наоѓа на самиот факултет/универзитет, каде што студентите секојдневно престојуваат, не се потребни никакви предуслови, услугите се бесплатни а тајноста на разговорите е загарантирана.

Активностите на Советувалиштето за студенти се одвиваат преку следните услуги:

 • Индивидуално психолошко советување;
 • Групно психолошко советување;
 • Психоедукативни работилници и предавања;
 • Работилници за развој на животни вештини;
 • Развој на едукативни материјали и материјали за самопомош;
 • Научно – истражувачка работа

Имате можност со стручна помош да научите:

 • Подобро да се справувате со стресот;
 • Да работите на своите емоции;
 • Да ја зголемите својата самодоверба;
 • Да ги подобрите своите односи со другите, вклучително и партнерските односи;
 • Да станете психолошки отпорни во тешките животни околности;
 • Да се ослободите од загриженоста;
 • Да научите да се релаксирате; 
 • Да постигнете поголема среќа и задоволство во животот.

Студентите електронски може да се пријавуваат и закажат термин за разговор како и за учество во групно психолошко советување и  психо-едукативни работилници на одредени теми.