Столбовите на менталното здравје

“Столбовите на менталното здравје се важни аспекти што ги одредуваат нашите емоционални и психички капацитети. За да имаме dobro ментално здравје, потребно е да ги обезбедиме овие столбови соодветно. Еве неколку кључни столбови на менталното здравје:
💫Самосвест и самопроценка: Постојано размислување и разговор со себеси, креирање на реални очекувања и почитување на своите граници.
📚Психолошка поддршка и социјални врски: Отвореност за комуникација, споделување на чувства и искуства со блиските, како и потрага за помош од професионални терапевти.
🚴‍♂️Физичко здравје и физичка активност: Редовна физичка активност, здрава исхрана и одмор ќе допринасат за подобро ментално здравје.
🍀Справување со стресот и адаптација: Навики и техники за управување со стресот, како што се медитација, дишење и релаксација, помагаат да се изгради отпорност на стресот и да се подобри адаптацијата.
💐Смисла на животот: Постојано прегледување и анализирање на личните цели и вредности, како и работа кон остварување на нив, допринасат за чувство на задоволство и смисла на животот.
📖Психолошко образование и самоусовршување: Читање, учење нови вештини и развивање на своите интереси и хобија, креирање на континуиран процес на личен развој и раст.
🦋Кога ги градиме и негуваме овие столбови, сме во положба да изградиме посилна и отпорна основа за наше ментално здравје и благосостојба. Да ги инвестираме времето и енергијата во нив е инвестиција во нашата сопствена среќа и задоволство.”