Што е задоволство?

Ако го гледате својот живот со задоволство, исто како да сте живееле двапати!
🌸Бидете благодарни на работите што ги имате!
🌺Дозволете да ги чувствувате сите емоции!
🌼Останете во допир со себе си и контракт со другите!