Потешкотии кои влијаат на менталното здравје

📌Потешкотии кои влијаат на менталното здравје
🌎Секојдневно, се среќаваме со безбројни предизвици кои влијаат на нашето ментално здравје и благосостојбата. Важно е истите да ги препознаеме, со цел правилно да реагираме. Затоа, секогаш кога ќе почустувате дека не се чувстувате добро, свесно, лоцирајте од каде потекува тоа чувство преку себе анализирање.
🧘‍♂️Во прилог, посочуваме едни од најчестите поттикнувачи на потешкотии кои влијаат врз менталното здравје.
➡️ Надворешни поттикнувачи: семејни проблеми, партнерски недоразбирања, лоша финсиска состојба, лоши вести и слично
➡️ Внатрешни поттикнувачи: не обработување на емоциите, стрес, долготрајна тага, слаби справување со предизвиците.
➡️Траума како поттикнувач: трауматичен настан од минатото или лош настан кои ви останал во сеќавањата.
➡️ Симптоматски поттикнувачи: недостиг на сон, не првилна исхрана, наследни болести.