Пет столбови на благосостојба

💆Mенталното здравје е за превенција; справување со животните неволји; и да бидеме издржливи кога се соочуваме со стрес, грижа, осаменост, лутина и тага. Од друга страна, менталната благосостојба нè движи кон подлабоко, побогато и позначајно човечко искуство, кое често се опишува како процут. Она што значи да се развива е субјективно и лично, и тоа е обликувано од индивидуалните вредности, културата, религијата и верувањата.
🏡Социјалната благосостојба се однесува на односите што ги имаме, но и како комуницираме со другите. Нашите односи можат да понудат поддршка во тешки времиња. Социјалната благосостојба вклучува градење здрави, негувани и поддржувачки односи, како и поттикнување на вистинска врска со оние околу вас.
⌛️Финансиската благосостојба е релативна мерка за тоа колку добро едно лице управува со својот финансиски живот. Подобрувањето на финансиската благосостојба се однесува на практикување на подобри парични навики, поставување цели и преземање чекори за нивно постигнување – се со цел да се подобри вашиот севкупен квалитет на живот.
🏃Физичката благосостојба се состои од препознавање на потребата за физичка активност, здрава храна и сон, како и спречување на болести и повреди или управување со хронични здравствени состојби.
👨‍👩‍👧‍👧Заедницата може да ни помогне и да развиеме чувство за идентитет. Кога сме дел од заедница, учиме за заедничките вредности и верувања. Учиме и за нашата историја и култура. Ова може да ни помогне да чувствуваме дека имаме место во светот и дека сме дел од нешто важно.