Организација на времето за подобрување на личната благосостојба

Многумина, секојдневно се соочуваат со проблеми во организацијата на своето слободно време и активностите во текот на денот. Таквите проблеми создаваат уште поголем стрес кој што може да резултира со долготрајно чувстување на така наречените лоши емоции.
Психолошко советувалиште УКЛО во прилог ви препорачува флексибилен распоред на активности во текот на денот кој ќе ви помогне да се чувствувате подобро и поисполнето секој ден.
🌺Не заборајвајте, грижата за менталното здравје е еднакво важна како грижата за физичкото здравје.