Најчести типови на депресија

📌Депресија и типови на депресија
➡Депресијата е една од најчестите состојби со менталното здравје и честопати депресијата може да се појави заедно со aнксиозност.
➡Депресијата може да биде блага и краткотрајна или тешка и долготрајна. Некои луѓе може да доживеат депресија само еднаш, а други може да доживеат депресија повеќе пати.
➡Депресијата може да доведе до самоубиство, но, тоа може да се спречи ако се обезбеди соодветна поддршка. Важно е да се знае дека многу може да се направи за да им се помогне на млади луѓе кои размислуваат за самоубиство.