Конфликти во партнерските односи

📌Партнерски односи
👩‍❤️‍👨 Партнерските односи исполнуваат значаен дел од човековиот живот и истите заземаат важна позиција во однос на менталното здравје. Затоа и велат „Животот без љубов е како година без лето.“
🗣 Конфликтите помеѓу партнерите се случуваат. Многу е поважен пристапот кон конфликтот, со цел истиот да не прерасе во болно недоразбирање за двете страни. Секоја расправија или отворена дискусија може да заврши со плоден исход ако и двете страни се отворени за решение и разговор.
💡Спортиставените размислувања не значат апсолутно и конфликт. Посебно, нагласување дека кон истите треба да се гледа како можност за подобрување на врската и партнерските односи. Заеднички, зрело и отворено треба да се разговара за сите теми кои создаваат вознемирување кај едниот од парот, а со тоа и емпатичното реагирање од страна на другиот.