Болести на денешницата

🧠🌱 Ментално Здравје: Важни Информации
🔹 Депресија: Состојба на продолжено намалено настројување, губење на интереси и енергија, често со мисли за смрт или самоубиство.
🔹 Анксиозност: Интензивен страв кој може да влијае на дневните активности и функционирање, со физички симптоми како треceње и загриженост.
🔹Шизофренија: Сериозно ментално заболување со дисконекција од реалноста, вклучувајќи халуцинации и делијузии.
🔹 Биполарност: Состојба со епизоди на еуфорија или манија, сменети со епизоди на депресија, што може да влијае врз дневните активности и односите.
🔹 Нарушување со Јадењето: Вклучува состојби како анорексија, булимија и нарушувања со прејадување, со неприродни односи со храната и телесната тежина.
🌟 Запомнете, менталното здравје е важно и заслужува внимание и поддршка. Не срамете се да побарајте помош!