6 вежби за развивање свесност

📌6 Вежби за Развивање на Свесност
🚀Брзината на живеење и високото темпо кое што го наметнува денешницата, полека, не одалечува од самите себе си. Преку секојдневно освесување и развивање на свесноста, таа врска се подобрува, што на долга релации би резултирало со личен напредок и подобро ментално здравје.
🎉Затоа, почнете денес и гледајте ги резултатите секој нов ден!