6 бенефити од редуцирање на поминатото време на телефон

📌Модерни зависности
📱Денес, една од најголемите зависности кај младите, но и генерално кај целата популација, полека, но сигурно станува зависноста од мобилите телефони. Иако, тие претставуваат помошно средство, сепак, истите заземаат се поголем дел од нашите животи.
🗣Во светот постојат повеќе од 3.8 милијарди корисници на мобилни телефони, од нив 6.3 % развиле зависност.
🧠Зависноста на долги релации предизвикува оштетувања на целокупната продуктивност и фокусот на човекот. Таквите последици влијаат врз когнитивните способности на човекот.