Психолошко советувалиште – Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола

Информации за работа во групи:

Минати работилници:

Почитувани студенти,

Со задоволство ве покануваме да учествувате на работилницата „Градење на резилиентност – да го зачуваме менталното здравје и покрај неповолните услови“ која ќе се одржи во пeток (11-12-2020) од 17:30 до 19.00 часот онлајн преку платформата Google Meet.

Ако сакате да учествувате на работилницата, пополнете го формуларот за учество. На работилницата можат да учествуваат 10 студенти.

Учесниците ќе имаат можност да научат повеќе за психолошката отпорност и способност да се зачува добро ментално здравје, ќе можат да ја согледаат сопствената резилиентност и начините на кои може таа да се поттикне.

Искуствената работилница ќе ја води проф. д-р Драгана Батиќ.“

Почитувани студенти,

Со задоволство ве покануваме да учествувате на работилницата „Градење на резилиентност – да го зачуваме менталното здравје и покрај неповолните услови“ која ќе се одржи во петок (11-12-2020) од 17:00 до 18:30 часот онлајн преку платформата Google Meet.

Ако сакате да учествувате на работилницата, пополнете го формуларот за учество. На работилницата можат да учествуваат 10 студенти.

Учесниците ќе имаат можност да научат повеќе за психолошката отпорност и способност да се зачува добро ментално здравје, ќе можат да ја согледаат сопствената резилиентност и начините на кои може таа да се поттикне.

Искуствената работилница ќе ја води проф. д-р Гордана Ристевска Димитровска.

Почитувани студенти,
Со задоволство ве покануваме да учествувате на работилницата „Градење на резилиентност – да го зачуваме менталното здравје и покрај неповолните услови“ која ќе се одржи во понеделник (07-12-2020) од 14:30 до 16.00 часот онлајн преку платформата Google Meet.

Ако сакате да учествувате на работилницата, пополнете го формуларот за учество. На работилницата можат да учествуваат 10 студенти.

Учесниците ќе имаат можност да научат повеќе за психолошката отпорност и способност да се зачува добро ментално здравје, ќе можат да ја согледаат сопствената резилиентност и начините на кои може таа да се поттикне.

Искуствената работилница ќе ја води проф. д-р Драгана Батиќ.

Почитувани студенти,
Со задоволство ве покануваме да учествувате на работилницата „Градење на резилиентност – да го зачуваме менталното здравје и покрај неповолните услови“ која ќе се одржи во понеделник (07-12-2020) од 17:00 до 18:30 часот онлајн преку платформата Google Meet.

Ако сакате да учествувате на работилницата, пополнете го формуларот за учество. На работилницата можат да учествуваат 10 студенти.

Учесниците ќе имаат можност да научат повеќе за психолошката отпорност и способност да се зачува добро ментално здравје, ќе можат да ја согледаат сопствената резилиентност и начините на кои може таа да се поттикне.

Искуствената работилница ќе ја води проф. д-р Гордана Ристевска Димитровска.

Во Македонија не постојат психолошки советувалишта каде студентите би можеле да се обратат за разговор и разрешување на своите интимни проблеми, освен во класичните психијатриски установи и приватна пракса.

Тргнувајќи од недостапноста на овие услуги, Универзитетот „Св. Климент Охридски“ основа прво психолошко советувалиште за студенти во рамките на Универзитетскиот  центар за кариера, доживотно учење и алумни КРЕДО, кое е бесплатно за нашите студенти.

Основната цел на советувалиштето е унапредување на менталното здравје на студентите преку развивање на здрави животни стилови, негување на отпорност, како и помагање во разрешување на актуелните и развојни проблеми.

Прилагодувањето на новата средина, недоволно развиени стратегии на учење и неуспехот во студирањето, психички потешкотии (анксиозност, депресивно расположение, ниско самопочитување) како и  тешкотии кои потекнуваат од социјалната средина (конфликти со родителите, учење на партнерски односи итн.) се теми за кои младите луѓе сакаат да разговараат и да добијат стручна психолошка помош.   

Во таа смисла, целта на  психолошкото советувалиште е на студентите да им пружа помош во совладување на тешкотиите за снаоѓање во средината во која живеат/делуваат –семејството, факултетот и општеството воопшто, како и во успешното остварување на емоционалните и социјалните односи и сопствената индивидуалност и самостојност.

Работата во советувалиштето пред се е наменета за студентска, здрава популација и истовремено е насочена на рушење на предрасудите во врска со барање на психолошка помош.

Предноста на студентското советувалиште е што се наоѓа на самиот факултет/универзитет, каде што студентите секојдневно престојуваат, не се потребни никакви предуслови, услугите се бесплатни а тајноста на разговорите е загарантирана.

Активностите на Советувалиштето за студенти се одвиваат преку следните услуги:

 • Индивидуално психолошко советување;
 • Групно психолошко советување;
 • Психоедукативни работилници и предавања;
 • Работилници за развој на животни вештини;
 • Развој на едукативни материјали и материјали за самопомош;
 • Научно – истражувачка работа

Имате можност со стручна помош да научите:

 • Подобро да се справувате со стресот;
 • Да работите на своите емоции;
 • Да ја зголемите својата самодоверба;
 • Да ги подобрите своите односи со другите, вклучително и партнерските односи;
 • Да станете психолошки отпорни во тешките животни околности;
 • Да се ослободите од загриженоста;
 • Да научите да се релаксирате; 
 • Да постигнете поголема среќа и задоволство во животот.

Студентите електронски може да се пријавуваат и закажат термин за разговор како и за учество во групно психолошко советување и  психо-едукативни работилници на одредени теми, директно на е-mail адресите на нашите професори кои работат во советувалиштето.